top of page
Play Strong athietics ศูนย์ฝึกสมรรถภาพร่างกายนักกีฬา ประเทศไทย

WHY ?
PLAY STRONG

ทำไมต้องเทรนกับเรา ?

ต้องยอมรับว่าเป้าหมายสำคัญของนักกีฬา คือการไปสู่ความสำเร็จที่เรียกว่าชัยชนะ "แน่นอนหากสิ่งที่บุตรหลานของคุณฝึกอยู่ยังขาด ความทนทาน แข็งแกร่ง ความคล่องตัว ความเร็ว และไหวพริบ องค์ประกอบทางสมรรถภาพร่างกาย ที่จะสร้างความแตกต่างจากการฝึกเพียงทักษะอย่างเดียว"  นี่คือการฝึกที่จะเติมความสมบูรณ์แบบสู่ความสำเร็จ ที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้

WHO?
ใครบ้างที่เหมาะกับการเทรนกับเรา

ฝึกฟุตบอล
  • เยาวชน 4-7 ขวบที่ต้องการพัฒนาการสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ยังไม่เลือกเล่นกีฬา

  • นักกีฬาเยาวชนที่ต้องฝึกร่างกายเฉพาะด้าน สำหรับเสริมสร้างสมรรถภาพในกีฬานั้น

  • นักกีฬาและทีมกีฬาอาชีพ เพื่อรักษาหรือพัฒนาร่างกายสำหรับการแข่งขัน

  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมสร้างสมรรถภาพหรือฟื้นฟูร่างกาย

Play Strong performance.jpg

SPEED AND AGILITY TRAINING
ความเร็วด้านข้าง ความเร็วทางตรง การเปลี่ยนทิศทาง และจังหวะเท้าไม่เพียงแต่จำเป็นต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของกีฬาเท่านั้น แต่ยังวัดได้อีกด้วย เราติดตามผลของนักกีฬาแต่ละคนเพื่อกระตุ้นและปรับโปรแกรมในการฝึกความเร็วและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬา โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 8-18 ปี

Play strong Performance_edited.jpg

STRENGTH & POWER
จุดมุ่งเน้นของเราคือการฝึกความต้านทานที่เหมาะสมกับวัยโดยจัดลำดับความสำคัญของเทคนิค ท่าทาง และความแข็งแกร่งของลำตัวที่เหมาะสม และการเคลื่อนไหวตามหน้าที่ ซึ่งนำไปใช้โดยตรงกับประสิทธิภาพในสนาม

การฝึกสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

โค้ชและผู้ฝึกสอน Play Strong มีความรักและความเป็นนักกีฬา ประสบการณ์ระดับมืออาชีพและระดับมหาวิทยาลัย ผสมผสานกับการศึกษาและการรับรองจากหลักสูตรชั้นนำ ทำให้มีความรู้ ความเข้ในความเป็นโค้ชและนักกีฬาสูง จึงก่อให้เกิดบรรยากาศในการฝึกสอนที่มีพลังบวกสูง

Our Team.

เราก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์กว่า 8 ปี ด้านการฝึกอบรมนักกีฬาและเยาวชนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย เพราะเล็งเห็นประโยชน์ที่เยาวชนทุกคนจะต้องมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนร่างกายตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงมืออาชีพ ให้เทียบเท่ากับเยาวชนนานาชาติในการช่วยพัฒนาการกีฬาและศักยภาพสำหรับบุคคลอย่างถูกวิธี

“ที่นี่มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งอุปกรณ์และโค้ช
สถานที่ก็กว้างขวางดีมากครับ"

คุณปริ้นท์ กทม.

PARTNER

PLAY STRONG SPORTS .png
download (4).png
BP-Logo_For-Google-01-200x100.png
84571998-3c3d-4074-baf9-f4d1781a9cf6.png
Performance Testing
Vald x PlayStrong Performance.jpg

เทคโนโลยีเพื่อ
ประสิทธิภาพของมนุษย์

เทคโนโลยี VALD ถูกนำมาใช้และได้รับความไว้วางใจในองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงทั่วโลกในการวัด จัดการ และปรับปรุงความแข็งแกร่ง พละกำลัง การเคลื่อนไหว ความสมดุล ความไม่สมมาตรของทีมและนักกีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย

เทคโนโลยีที่ได้รับความไว้วางใจ

90 %+

of all Major League

Franchises

90 %+

of all Power 5

NCAA Colleges

20

Premier LeagueTeams

200+

UEFA Member

Teams

100+

National Sporting

Organizations

50+

Defence

Departments

เครื่องมือวัดตามวัตถุประสงค์ของเรา การรวบรวมข้อมูลที่ใช้งานง่าย และข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ เทคโนโลยี VALD ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพของเราประเมินความก้าวหน้าของนักกีฬาได้อย่างแม่นยำ และทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลและแม่นยำมากขึ้น

bottom of page